Knjižnica Antonio Ive


Antonio Ive (Rovinj, 1851 – Graz, 1937) bio je profesor talijanske i klasične filologije. Osnovno obrazovanje započeo je u Rovinju, zatim nastavlja školovanje u Kopru gdje maturira 1869. godine, a diplomu talijanske i klasične filologije stječe 1875. godine u Beču, gdje je i doktorirao tezom iz talijanistike. Nekoliko godina proveo je na studijskim putovanjima po Italiji i Francuskoj. Antonio Ive je predavao u gimnazijama u Kopru, Roveretu, Trentu i Innsbrucku. Valja reći da je prvi izvanredni profesor talijanistike na Sveučilištu u Grazu 1894, a 1902. promaknut je u zvanje redovitoga profesora. Antonio Ive posjedovao je vlastitu biblioteku, a oporučno je ostavio gradskoj knjižnici u Rovinju oko 3000 knjiga. Danas se u fondu Knjižnice Muzeja Grada Rovinja – Rovigno nalazi 2100 naslova i rukopisna građa. Posebnu vrijednost predstavljaju pučke pjesme, basne i pripovijetke koje je Antonio Ive skupio u knjigama Canti popolari istriani: raccolti a Rovigno (Torino 1877), Novelline popolari rovignesi i Fiabe popolari rovignesi (Beč 1877–78). Terenskim istraživanjem prikupljao je podatke o dijalektima u Istri, među kojima se ističe rumeno-slavo jezik u Lanišću.IZBOR FOTOGRAFIJA

Web stranica je u procesu prilagodbe.   Zatvori