Zbirka starih majstora


1. ožujka 2016. - 31. prosinca 2016.


Zbirka starih majstora Zavičajnog muzeja Grada Rovinja količinom i vrsnoćom prikupljenih predmeta pripada bogatijim zbirkama takve vrste u Hrvatskoj. Jezgru fundusa čini dio raznovrsne kolekcije obitelji baruna Georga von Hütterotta, negdašnjeg vlasnika otoka Sv. Andrije (Crveni otok) pored Rovinja na kojemu je imao svoju rezidenciju. Također inventar iz gradskih crkava koje više nisu u funkciji, je zbog opasnosti od znatnijih oštećenja prenesen u čuvaonice Muzeja i spojen u zajedničku Zbirku. Time je Zbirka povećana predmetima umjetničkog i sakralnog inventara iz desakraliziranih privatnih i gradskih crkava Rovinja. Zbirka se sastoji od umjetnina osobito talijanskih majstora, nastalih od 15. do 19. stoljeća. Renesansa je zastupljena po jednim radom umjetnika iz kruga Giovannija Bellinija i Bonifacija de Pitatija ("Poklonstvo kraljeva"), dok su najznačajniji predstavnici baroka - Marco Ricci ("Put u Emaus"), Antonio Zanchi, Girolamo Romanino, Nicola Grassi, krug Guida Renija, krug Bernarda Strozzija i drugi. U toj zbirci posebno mjesto zauzima zbirka portreta srednjoeuropske provenijencije (G. F. Waldmüller - "Portret Ludviga Bavarskog"), te zbirka polikromne drvene skulpture (kasnogotička "Pieta").
Umjetnine su većinom pripadale austrougarskoj obitelji Hütterott, nalazile su se u njihovoj rezidenciji na otoku Sv. Andrija kraj Rovinja. Obitelj (od koje posljednje; majka i kćer tragično su stradale), je tako nestala u posljednjim danima II. svjetskog rata. Tom je prilikom veći dio njihove imovine (vrijedne umjetnine i ostalo) opljačkan i raznesen. Po svršetku II. Svjetskog rata lokalne vlasti, nažalost nisu imale sluha za očuvanje otoka i imovine na njemu, ili zbog tadašnjih dramatičnih političkih previranja nisu imali vremena. Kako grad Rovinj tada nije imao Muzejsku ustanovu, umjetnine su odnesene na čuvanje u Pulski, Riječki, Porečki muzej te u Zagreb, iste su kasnije vraćene. Međutim, umjetnine koje su odnesene u Sloveniju, primjerice Piranski pomorski muzej, nisu vraćene. Najvrjedniji dijelovi namještaja, perzijski tepisi i druge vrijednosti raznesene su po službenim rezidencijama i konzulatima bivše države Jugoslavije te se gube njihovi tragovi. Sadašnja Zbirka starih majstora rovinjskog muzeja je nastala slučajno. U njezinu nastajanju nije bilo kolekcionarskog duha ili želje za ulaganje u umjetnost i kulturu. Nije nastala ni kao plod znanstvenoistraživačkog rada. Umjetnine su bile bez vlasnika! Nastanak zbirke je uvjetovan potrebom za očuvanjem zatečene vrijedne zbirke iz grofove rezidencije na otoku. Jedini motivirajući razlozi su bili svijest o mogućem uništenju, raznošenju i otuđenju vrijednih umjetničkih djela majstora prošlosti. Zatečene umjetnine su bile jednim od razloga što je prije više od pedeset godina (1954.) osnovan Muzej u Rovinju, s ciljem da sakupi i očuva kulturnu baštinu Rovinja. Sakupljene umjetnine pohranjene su u Muzeju i čine osnovu fundusa Zbirke starih majstora. Prema planu razvoja muzejskih ustanova u Istri od strane Kotarskog savjeta za prosvjetu i kulturu 1956. godine rovinjskom je Muzeju namijenjena uloga Pinakoteke i galerijskog središta za cijelu Istru. Jedan od razloga je navedena bogata zbirka umjetnina s Crvenog otoka. Međutim, bio je i drugi razlog, a taj je djelovanje velikog broja umjetnika okupljenih u grupu, koja je osnovala likovnu koloniju i inicirala osnivanje samog Muzeja kao institucije. Istim se planom odredilo da u Pazinu bude regionalno središte za etnografiju a u Puli središte za arheologiju. Zbirka danas posjeduje 228 djela slikarstva i kiparstva. Vrsnoćom i količinom prikupljenih predmeta zauzima respektabilno mjesto u Istarskoj Županiji. U stalnoj postavi muzeja može se vidjeti izbor pretežno slikarskih a nešto manje i drvenih polikromnih skulptura. Novi preuređeni postav iz 2005. godine predstavljen je u pet prostorija muzeja na II. Katu. Najvrjednije su slike restaurirane i ponosno predstavljaju zbirku svojom ljepotom. Izložena slikarska djela, u prve četiri prostorije, pripadaju razdoblju od 16. do 18. stoljeća, najvećim djelom venecijanskih autora. Nije se moglo izložiti djela poštivajući kronologiju nastanka ili slikarske teme. Ograničen prostor ne pruža dovoljno mogućnosti. Sakralna je tematika iz razdoblja 16. stoljeća, započinje s prvom ulaznom prostorijom. U tri sljedeće prostorije tematika je vezana uz Stari i Novi zavjet, antičku mitologiju i povijest. Zadnja pak, sadrži obiteljske portrete Hütterottovih iz 19. stoljeća i antependij iz početka 18. stoljeća. Veći dio umjetnina su izradili malo poznati umjetnici ali s budućim naporima stručnjaka vjerojatno će se uspjeti učiniti nove atribucije, možda i poznatim majstorima. Zbirka rovinjskog muzeja je jedno otvoreno istraživačko područje obzirom je bila dugo vremena nepoznata i slabo dostupna stručnjacima u ranijim desetljećima. S novim postavom napravljen je i katalog izloženih umjetnina. Od osnutka Muzeja to je prvi katalog izložbe zbirke starih majstora. Katalog sadrži tekstove Višnje Bralić, Zoraide Demori Staničić i Nine Kudiš Burić. U katalogu je iscrpno i stručno obrađeno 28 izloženih slika. Nalazimo osnovne podatke o svakoj slici, ranije izrečene relevantne sudove, određen je stil i vrijeme nastanka. Drugi dio kataloga sadrži tekst restauratora Pavla Lerotića, koji stručno i temeljito opisuje stanje zbirke i njezino restauriranje. Navedena je i iscrpna literatura na posljednjim stranicama kataloga.
Prikaži sve
Sakrij


IZBOR FOTOGRAFIJA

Web stranica je u procesu prilagodbe.   Zatvori