Spomenička knjižnica Stancoviciana


Petar Stanković (Barban, 1771 – Barban, 1852), barbanski kanonik i polihistor. Obrazovanje je stekao u Rovinju, Udinama i Padovi, a za svećenika je zaređen u Puli 1795. godine te ubrzo imenovan kanonikom crkve sv. Nikole u Barbanu. Čovjek bogatih i raznorodnih znanja i umijeća te svestranih interesa bavio se arheologijom, poviješću, jezikoslovljem, pjesništvom, narodnim običajima, poljodjelsko tehničkim izumima, zoologijom, botanikom, geologijom i drugim znanostima. Doista, bio je homo universalis prve polovice 19. stoljeća. Stanković je autor 23 naslova, sva na talijanskom jeziku, osim Kratkoga nauka karstianskog iz 1828. godine. Velik značaj ima njegovo djelo o poznatim Istranima Biografia degli uomini distinti dell’Istria (1828–29). Stanković je za vrijeme života prikupio vrlo vrijednu biblioteku od oko 3000 naslova koju je oporučno ostavio gradu Rovinju. Knjižnica nosi naziv Stancoviciana, a smještena je u Muzeju Grada Rovinja – Rovigno. Tijekom vremena Stancovicianu su upotpunile privatne knjižnice nekolicine cijenjenih osoba te danas zbirka broji 7008 naslova. Najstarija u zbirci je knjiga De evangelica praeparatione objavljena 1501. godine. Pojedine knjige krase vrijedne i bogate ilustracije te drvene ili kožne korice. Vlasnikov ex libris pojavljuje se na 2896 knjiga.Web stranica je u procesu prilagodbe.   Zatvori