Branko Kolarić

"Radni naziv"

Crkva sv. Tome, Bregovita ulica, Rovinj
4. srpnja 2019. - 20. srpnja 2019.


U Galeriji sv. Toma, Muzeja grada Rovinja-Rovigno, u četvrtak 4. srpnja 2019. u 21:30 sati predstavit će se sa svojom samostalnom izložbom Rovinjski umjetnik Branko Kolarić.

Branko Kolarić "Radni naziv"

Muzej Grada Rovinja – Rovigno, galerija sv. Toma 4. - 20. srpnja 2019.

U civilizacijskom hodu umjetnost se uvijek referirala i svojim značenjima nadovezivala na društveni kontekst. Bila je lakmus papir kulturoloških, socioloških i političkih obrazaca.

Ciklus ovih radova kritički je pokušaj vizualnim govorom i alatima sublimirati određene odnose u današnjoj konstelaciji snaga i moći u postmodernom vremenu neoliberalnog sustava.

Na sceni je doba objekta, ili živimo vrijeme prevlasti materijalnog, te posljedično zaoštravanja društvenih odnosa, a što je uvijek i bilo pokretač nekih antagonizama u povijesti.

Budrillardova sintagma zavođenja objekta ključna je narativna potka koja se kroz radove provlači i koja sugerira supremaciju hegemonije konzumerizma kao jedinu pokretačku snagu na globalnoj razini.

Međutim, kroz potrošački mehanizam uvodi se i socijalni inžinjering koji svojom kontrolom i konstruktom moći globalnih korporacija čovjek gubi od svoje antropološke zadanosti, i pretvara se u čistog potrošača (servilnog objekta) podložnog manipulaciji što se odražava i na socijalnoj razini.

U pojedinim radovima može se reći da je korištena paradigma suprematizma, maljevičevski osjetilnog i osjećajnog prenesena na konfliktno polje promjene stvari i kretanju na početku svega, prema novim okolnostima jer se stare više ne mogu koristiti.

Tautološkim kodom namjera je učiniti izvjesnu auru viška značenja iz pozicije konstrukta stvari koji korespondiraju sa ready made praksom.

Govoriti o estetizaciji radova koja kao suport značenjima čini situaciju simulakra, gdje se kôd značenja paralelno i simultano odvija kao poruka ovisno o percepciji i akceptiranju stvari može djelovati na promatrača, naravno uvažavajući njegov individualni senzibilitet.

Kritički uvid kojim radovi emaniraju mogu samo pokušati stvoriti osjećaj kreativnog naboja i svojom sugestijom promišljanja i kritičkog stava i biti samo opozit u neutraliziranju ovdašnjeg darwinističkog pristupa (soft power) vladavini kontrole društva.

Branko Kolarić

Prikaži sve
Sakrij


Web stranica je u procesu prilagodbe.   Zatvori