Arhiv Hütterott


Zbirku čine fotografije i papirnata građa iz ostavštine obitelji Hütterott iz Trsta koja je u Rovinju posjedovala otoke Sv. Andrija, tzv. Crveni otok (gdje su na mjestu bivšeg benediktinskog samostana uredili obiteljski ljetnikovac koji je trebao postati središte klimatskog lječilišta naslovljenog Cap Aureo), Maškina, Šturaga, Sv. Ivan, a na kopnu Montauro, Monte Mulini, Monvi, Lona, Punta Corrente i Škarabu od 1890. do 1945. godine, kada im je imovina konfiscirana. Riječ je oosobnoj dokumentaciji članova obitelji: Carla Philippa, Georga, Marije, Hanne, Barbare u kojoj je korespondencijanajbrojnija, potom građi o upravljanju kućanstvom, dobrotvornim djelatnostima, poduzećima, imovinom, financijama i sl. Dokumentacija i fotografije pomažu nam u upoznavanju tipične obogaćene obitelji tršćanskih trgovaca i industrijalaca koji su u Rovinju pronašli mjesto za odmor. Ubrzo su uvidjeli turistički potencijal grada i počeli ga realizirati. Zbog životnih okolnostinakon 1910. godine trajno su se naselili u Rovinj. Dio građe nalazi se u Državnom arhivu u Pazinu u fondu Obitelj Hütterott (von Hütterott), signatura: HR-DAPA-806. U tijeku je proces reorganizacije zbirki Povijesnog iEtnografskog odjela te će ova zbirka postati sastavni dio zbirke Ostavština obitelji Hütterott u kojoj će biti objedinjeni svi predmeti koji su pripadali navedenoj obitelji i koji se trenutno nalaze u raznim zbirkama. Više informacija u: Doblanović– Marić –Milaković–Ujčić; Obitelj Hütterott. Ostavština. I. dio, Pazin-Rovinj, 2008Web stranica je u procesu prilagodbe.   Zatvori